marți, 9 februarie 2016

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Descrierea cursului:Obiectivul este de a instrui persoanele implicate in achizitii publice cu ultimele modificari legislative in domeniu.
Tematica:
Normele de aplicare si metodologiile de implementare a prevederilor legislatiei romanesti transpusa din acquis-ul comunitar in domeniul atribuirii contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Cursul este structurat in doua parti:
1. Partea teoretica - livrarea de cunostinte si informatii
2. Partea practica - consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica si familiarizarea cu aplicatia SEAP. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.
Cui se adreseaza acest program de formare?
Acest curs poate fi urmat atat de catre persoanele care lucreaza deja, cat si de cele care ar dori sa lucreze in domeniul achizitiilor publice. Se adreseaza atat autoritatilor contractante, cat si celor care doresc sa participe la licitatii publice, in calitate de ofertanti
Certificatele obtinute la absolvirea cursului au recunoastere nationala si sunt emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Minsterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si se elibereaza in maxim 30 de zile de la absolvirea cursului
Locul de desfăşurare: Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22

Inscrierea: in perioada 09 / Februarie / 2016 - 19 / Februarie / 2016
Cursul incepe: la data 22 / Februarie / 2016
Durata cursului:6 zile,  40 ore
Localitatea: Timisoara

Organizatorul cursului
Firma/organizatia: Directia de Formare Profesionala
Adresa: B-dul Eroilor de la Tisa, Timisoara, judetul Timis

Pentru mai multe detalii: click aici    


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu